Urology Health - Educational Materials

Advertisement

Centro de recursos Patient Magazine Podcast Find a Urologist Donate

Spanish Advanced Prostate Cancer Patient Guide 2022

Guía para pacientes con cancer de próstata avanzado

El cáncer de próstata es el segundo cáncer más común en los hombres estadounidenses. Enterarse de que tiene cáncer de próstata avanzado puede ser desconcertante. Tendrá mucho en que pensar, entre otras cosas, la elección del tratamiento y su futuro.… more

Vietnamese Kidney Masses

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân ung thư thận

Hướng dẫn này sẽ cho bạn biết về ung thư thận và các bước tiếp theo mà bạn có thể thực hiện nếu một khối u hình thành trong cơ thể của bạn. (Kidney Cancer Patient Guide)… more

Vietnamese Advanced Prostate Cancer

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển

Khi ung thư xâm lấn ra ngoài tuyến tiền liệt hoặc tái phát sau khi điều trị sẽ được gọi là ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển. Hiểu được bản chất của bệnh, làm sang tỏ các thắc mắc có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp. (Advanced Prostate Cancer Patient Guide)… more

Vietnamese Early Stage Prostate Cancer

Hướng dẫn cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm

Ung thư tuyến tiền liệt phát triển khi các tế bào bất thường hình thành và phát triển trong tuyến tiền liệt. Hiểu được bản chất của bệnh, làm sang tỏ các thắc mắc có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp. (Early-stage Prostate Cancer Patient Guide)… more

Spanish nmCRPC Patient Guide

Guía del paciente con cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico (nmCRPC)

Una guía para el paciente para comprender el cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico (nmCRPC).… more

Urologic Cancer Cookbook

Living Healthy Cookbook with Information about Urologic Cancers

Part of managing cancer includes a healthy diet and lifestyle. This educational cookbook has recipes from celebrity chefs and is designed to help those affected by urologic cancers.… more

Localized Prostate Cancer Spanish

Cáncer de próstata localizado: Una Guía para el paciente

Cómo diagnosticar, evaluar, tratar y manejar el cáncer de próstata localizado, incluida la perspectiva del paciente. (Localized Prostate Cancer Patient Guide)… more

Kidney Masses Spanish

Guía para pacientes con cáncer de riñón

Una guía sobre cómo diagnosticar, tratar y manejar las masas renales, incluida la perspectiva del paciente.… more

Spanish Advanced Prostate Cancer

Cáncer de próstata avanzado Guía del paciente

Cómo diagnosticar, evaluar, tratar y controlar el cáncer de próstata avanzado, incluida la perspectiva del paciente. (Advanced Prostate Cancer Patient Guide)… more

Is Prostate Cancer Screening Right for Me Brochure Spanish

¿Es adecuado para mí el examen de cáncer de próstata?

Un folleto tríptico que revisa el cáncer de próstata, sus riesgos e información sobre la detección del cáncer. (Is Prostate Screening Right for Me? Brochure)… more

Early-Stage Prostate Cancer

Early-Stage Prostate Cancer

How to diagnose, screen, treat and manage early-stage prostate cancer, including a patient perspective.… more

Advanced Prostate Cancer

Advanced Prostate Cancer

Download this patient guide.… more

Kidney Cancer Patient Guide

Kidney Cancer Patient Guide

Download this patient guide.… more

Is Prostate Cancer Screening Right for Me? Punjabi

ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਕਰੀਨਿµਗ ਸਹੀ ਹੈ? ਬਰੌਸ਼ਰ

ਇੱਕ ਤਿµਨ-ਫੋਲਡ ਕੀਤੇ ਪµਨਿਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖ਼ਿਮਾ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸਕਰੀਨਿµਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿµਦਾ ਹੈ। (Is Prostate Cancer Screening Right for Me? Brochure)… more

nmCRPC Punjabi

ਐਨ.ਐਮ. ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ„; ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਦਾਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਐਨ.ਐਮ.ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਗਾਈਡ। (nmCRPC Patient Guide)… more

Localized Prostate Cancer Punjabi

ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਦਾਨ, ਸਕਰੀਨ, ਇਲਾਜ਼, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬµਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (Localized Prostate Cancer Patient Guide)… more

Kidney Masses and Localized Tumors Punjabi

ਕਿਡਨੀ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿਡਨੀ ਟਿਯੂਮਰ

ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਮਾਸੀਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਦਾਨ, ਇਲਾਜ਼, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬµਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (Kidney Masses and Localized Tumors Patient Guide)… more

Advanced Prostate Cancer Punjabi

ਅਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰੋਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਅਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚਿਆ, ਸਕਰੀਨ ਕੀਤਾ, ਇਲਾਜ਼, ਅਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Advanced Prostate Cancer Patient Guide)… more