Urology Health - Educational Materials

Advertisement

Centro de recursos Patient Magazine Podcast Find a Urologist Donate

Vietnamese Advanced Prostate Cancer

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển

Khi ung thư xâm lấn ra ngoài tuyến tiền liệt hoặc tái phát sau khi điều trị sẽ được gọi là ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển. Hiểu được bản chất của bệnh, làm sang tỏ các thắc mắc có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp. (Advanced Prostate Cancer Patient Guide)… more

Vietnamese Early Stage Prostate Cancer

Hướng dẫn cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm

Ung thư tuyến tiền liệt phát triển khi các tế bào bất thường hình thành và phát triển trong tuyến tiền liệt. Hiểu được bản chất của bệnh, làm sang tỏ các thắc mắc có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp. (Early-stage Prostate Cancer Patient Guide)… more

Italian Prostate Health Playbook

Salute della prostata - Playbook

Una risorsa sulla salute della prostata a tema sportivo che copre la prostatite, l’IPB e lo screening del cancro alla prostata, il trattamento e la vita dopo il cancro alla prostata.… more

Italian Stress Urinary Incontinence Patient Guide

Incontinenza urinaria da stress (SUI) - Guida per il paziente

Come diagnosticare, trattare e gestire la SUI, con inclusa la prospettiva del paziente.… more

Italian Incontinence Patient Guide

Incontinenza - Guida per il paziente

Vengono presentate modalità per gestire questa condizione valide per uomini e donne.… more

Italian Overactive Bladder Patient Guide

Vescica iperattiva (OAB) - Guida per il paziente

Questa guida multipagina include risorse sull’OAB per aiutare i pazienti che ne sono affetti.… more