AUA Summit - Educational Materials

SYSTEM UPGRADE NOTICE

We have made some exciting digital upgrades! All members and customers will need to reset their passwords to access their accounts in our new system. Doing so will allow you to complete transactions and access all AUA websites, including UrologyHealth.org, The Journal of Urology® and AUAUniversity, as well as all mobile apps. Reset your password now.

Centro de recursos Patient Magazine Podcast Donate

Attention: Restrictions on use of AUA, AUAER, and UCF content in third party applications, including artificial intelligence technologies, such as large language models and generative AI.
You are prohibited from using or uploading content you accessed through this website into external applications, bots, software, or websites, including those using artificial intelligence technologies and infrastructure, including deep learning, machine learning and large language models and generative AI.

Brazilian Portuguese Early-stage Prostate Cancer

Câncer de próstata localizado: guia do paciente

Como diagnosticar, fazer o exame preventivo, tratar e manejar o câncer de próstata localizado, incluindo a perspectiva de um paciente. (Early-stage Prostate Cancer Patient Guide)… more

Brazilian Portuguese Is Prostate Cancer Screening Right for Me? Brochure

Devo fazer o rastreio de câncer de próstata?

Um folheto de três dobras que revisa o câncer de próstata, seus riscos e as informações sobre o rastreio de câncer. (Is Prostate Cancer Screening Right for Me? Brochure)… more

Brazilian Portuguese Stress Urinary Incontinence

Incontinência: incontinência urinária de esforço (IUE): guia do paciente

Como diagnosticar, tratar e manejar a IUE, incluindo a perspectiva de um paciente. (Stress Urinary Incontinence Patient Guide)… more

Hindi Prostate Health Playbook

प्रोस्टेट हैल्थ प्लेबुक के लिए आपकी देखभाल योजना

एक फुटबाल की थीम पर आधारित प्रोस्टेट स्वास्थ्य संसाधन में प्रोस्टेटाइटिस, बीपीएच और प्रोस्टेट कैंसर जांच, उपचार और प्रोस्टेट कैंसर के बाद जिंदगी को शामिल किया गया है। (Prostate Health Playbook)… more

Hindi Advanced Prostate Cancer

गंभीर प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों के लिए गाइड

पता लगाने, जांच कराने, उपचार कराने और गंभीर प्रोस्टेट कैंसर के प्रबंधन के साथ ही मरीजों के संदर्भ में योजनाओं को शामिल किया गया है। (Advanced Prostate Cancer Patient Guide)… more

Vietnamese Advanced Prostate Cancer

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển

Khi ung thư xâm lấn ra ngoài tuyến tiền liệt hoặc tái phát sau khi điều trị sẽ được gọi là ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển. Hiểu được bản chất của bệnh, làm sang tỏ các thắc mắc có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp. (Advanced Prostate Cancer Patient Guide)… more

Vietnamese Early-stage Prostate Cancer

Hướng dẫn cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm

Ung thư tuyến tiền liệt phát triển khi các tế bào bất thường hình thành và phát triển trong tuyến tiền liệt. Hiểu được bản chất của bệnh, làm sang tỏ các thắc mắc có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp. (Early-stage Prostate Cancer Patient Guide)… more

Incontinence Hindi

अनियमितता के मरीजों के लिए गाइड

पुरुषों और महिलाओं दोनों में इन स्थितियों के प्रबंधन के तरीके। (Incontinence Patient Guide)… more

Hindi Stress Urinary Incontinence

तनाव संबंधी मूत्र अनियमितता से पीड़ित मरीजों के लिए गाइड

मरीज के संदर्भ में योजनाओं सहित एसयूआई का पता लगाने, उपचार और प्रबंधन। (Stress Urinary Incontinence Patient Guide)… more

Hindi Early-stage Prostate Cancer

प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों के लिए गाइड

मरीजों के संदर्भ में योजनाओं सहित प्रोस्टेट कैंसर का पता लगाने, जांच, उपचार और प्रबंधन कैसे करना है। (Early-stage Prostate Cancer Patient Guide)… more

Overactive Bladder Hindi

अतिसक्रिय ब्लैडर के मरीज के लिए गाइड

इस कई पेज की गाइड में ओएबी से पीड़ित मरीजों को मदद करने के लिए ओएबी संसाधन शामिल हैं। (Overactive Bladder Patient Guide)… more

Hindi Prostate Cancer Screening Assessment Tool

प्रोस्टेट कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए जांच सूची

प्रोस्टेट कैंसर की जांच के बारे में सर्वश्रेष्ठ फैसला लेने में मदद के वास्ते मरीज इस जांच सूची का इस्तेमाल कर सकते हैं। (Prostate Cancer Screening Assessment Tool)… more