AUA Summit - Educational Materials

Advertisement

Recipes Patient Magazine Podcast Find a Urologist Donate

Vietnamese Kidney Stones

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân sỏi thận

Tài liệu này hướng dẫn cách chẩn đoán và điều trị sỏi, cũng như giải thích cách phòng ngừa bằng chế độ ăn uống vàthuốc. (Kidney Stones Patient Guide)… more

Vietnamese Kidney Masses

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân ung thư thận

Hướng dẫn này sẽ cho bạn biết về ung thư thận và các bước tiếp theo mà bạn có thể thực hiện nếu một khối u hình thành trong cơ thể của bạn. (Kidney Cancer Patient Guide)… more

Italian Kidney Stones Patient Guide

Calcolosi - Guida per il paziente

Una guida completa per il paziente che spiega i sintomi, le cause e il trattamento dei calcoli renali.… more

Arabic Kidney Stones

دليل المرضى لحصوات الكلى

دليلٌ شامل للمريض يشرح أعراض حصوات الكلى وأسبابها وعلاجها.… more

Arabic Kidney Masses and Localized Kidney Tumors

الكتل الكلوية وأورام الكلى الموضعية

دليل حول كيفية تشخيص الكتل الكلوية ومعالجتها وإدارتها، بما في ذلك وجهة نظر المرضى.… more

Urologic Cancer Cookbook

Living Healthy Cookbook with Information about Urologic Cancers

Part of managing cancer includes a healthy diet and lifestyle. This educational cookbook has recipes from celebrity chefs and is designed to help those affected by urologic cancers.… more

Kidney Masses Spanish

Guía para pacientes con cáncer de riñón

Una guía sobre cómo diagnosticar, tratar y manejar las masas renales, incluida la perspectiva del paciente.… more

Kidney Cookbook

Living Healthy: Fight Kidney Stones with Food Cookbook

An educational recipe book designed to help prevent kidney stones with nutrition and diet.… more

Kidney Cancer Patient Guide

Kidney Cancer Patient Guide

Download this patient guide.… more

Kidney Stones Patient Guide

Kidney Stones Patient Guide

A 24-page comprehensive patient guide.… more

Kidney Stones Punjabi

ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਸਟੋਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ। (Kidney Stones Patient Guide)… more

Kidney Masses and Localized Tumors Punjabi

ਕਿਡਨੀ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿਡਨੀ ਟਿਯੂਮਰ

ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਮਾਸੀਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਦਾਨ, ਇਲਾਜ਼, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬµਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (Kidney Masses and Localized Tumors Patient Guide)… more

Kidney Stones Hindi

किडनी की पथरी से पीड़ित मरीजों के लिए गाइड

किडनी में पथरी के लक्षणों, वजहों और उपचारों की व्याख्या करने वाली व्यापक गाइड। (Kidney Stones Patient Guide)… more

Kidney Masses and Localized Tumors Hindi

किडनी मास और किडनी में मौजूद ट्यूमर

मरीजों के संदर्भ में योजनाओं सहित किडनी मास का पता लगाने, उपचार और प्रबंधन के तरीके बताने वाली गाइड। (Kidney Masses and Localized Tumors Patient Guide)… more