AUA Summit - Educational Materials

Advertisement

Recipes Patient Magazine Podcast Find a Urologist Donate

Vietnamese Kidney Stones

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân sỏi thận

Tài liệu này hướng dẫn cách chẩn đoán và điều trị sỏi, cũng như giải thích cách phòng ngừa bằng chế độ ăn uống vàthuốc. (Kidney Stones Patient Guide)… more

Italian Kidney Stones Patient Guide

Calcolosi - Guida per il paziente

Una guida completa per il paziente che spiega i sintomi, le cause e il trattamento dei calcoli renali.… more

Arabic VUR

دليل المرضى للارتجاع المثاني الحالبي

دليلٌ مفصل لمساعدة الآباء على فهم تشخيص الارتجاع المثاني الحالبي لدى أطفالهم وكيفية إدارته.… more

Arabic Kidney Stones

دليل المرضى لحصوات الكلى

دليلٌ شامل للمريض يشرح أعراض حصوات الكلى وأسبابها وعلاجها.… more

Kidney Cookbook

Living Healthy: Fight Kidney Stones with Food Cookbook

An educational recipe book designed to help prevent kidney stones with nutrition and diet.… more

Guía para los pacientes con cálculos renales

Guía para los pacientes con cálculos renales

Guía para los pacientes con cálculos renales (Kidney Stones Patient Guide)… more

Kidney Stones Patient Guide

Kidney Stones Patient Guide

A 24-page comprehensive patient guide.… more

Undescended Testicles

Undescended Testicles

Download this patient guide.… more

Vesicouretal Reflux (VUR)

Vesicouretal Reflux (VUR)

Download the Vesicouretal Reflux (VUR) Patient Guide.… more

VUR Punjabi

ਵੀ.ਯੂ.ਆਰ. ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ.ਯੂ.ਆਰ. ਨਿਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬµਧਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਗਾਈਡ। (VUR Patient Guide)… more

Kidney Stones Punjabi

ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਸਟੋਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ। (Kidney Stones Patient Guide)… more

VUR Hindi

वीयूआर मरीज गाइड

बच्चों को वीयूआर के आकलन के बारे में अभिभावकों को समझने और उसके प्रबंधन में मदद करने वाली एक व्यापक गाइड। (VUR Patient Guide)… more

Kidney Stones Hindi

किडनी की पथरी से पीड़ित मरीजों के लिए गाइड

किडनी में पथरी के लक्षणों, वजहों और उपचारों की व्याख्या करने वाली व्यापक गाइड। (Kidney Stones Patient Guide)… more

Pediatric Urology Basics

Pediatric Urology Basics

The basics about urinary function in children with notes section to help patients, parents and health care teams.… more

Kidney Basics

Kidney Basics

The basics about kidney function, kidney stones and kidney cancer with notes section to help patients and health care teams.… more