AUA Summit - Educational Materials

Advertisement

Recipes Patient Magazine Podcast Find a Urologist Donate

Vietnamese NMIBC

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân ung thư bàng quang không xâm lấn cơ (UTBQ KXLC)

Ung thư bàng quang thường xuất phát từ lớp niêm mạc lót trong lòng bàng quang. (Non-Muscle Invasive Patient Guide)… more

Vietnamese Muscle Invasive Bladder Cancer

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ BÀNG QUANG XÂM LẤN CƠ (UTBQ XLC)

Tài liệu hướng dẫn này sẽ nói cho bạn về UTBQ XLC và những gì bạn có thể làm để đối mặt với căn bệnh này. (Muscle Invasive Patient Guide)… more

Bladder Cancer Patient Guide

Bladder Cancer Patient Guide

Guide with information about how to diagnose, treat and manage bladder cancer, including a patient perspective.… more

Arabic Non-Muscle Invasive Bladder Cancer

دليل المرضى لسرطان المثانة غير المنتشر إلى العضلات

كيفية تشخيص سرطان المثانة غير المنتشر إلى العضلات وعلاجه وإدارته، بما في ذلك وجهة نظر المرضى.… more

Arabic Muscle Invasive Bladder Cancer

دليل المرضى لسرطان المثانة المنتشر إلى العضلات

كيفية تشخيص سرطان المثانة المنتشر إلى العضلات وعلاجه وإدارته، بما في ذلك وجهة نظر المرضى.… more

Urologic Cancer Cookbook

Living Healthy Cookbook with Information about Urologic Cancers

Part of managing cancer includes a healthy diet and lifestyle. This educational cookbook has recipes from celebrity chefs and is designed to help those affected by urologic cancers.… more

Spanish Muscle Invasive Bladder Cancer

Cáncer de vejiga músculo invasivo: Guía para pacientes

Cómo diagnosticar, tratar y controlar el cáncer de vejiga invasivo muscular, incluida la perspectiva del paciente. (Muscle Invasive Bladder Cancer Patient Guide)… more

nMIBC Spanish

Cáncer de vejiga no músculo invasivo: Guía para el paciente

Cómo diagnosticar, tratar y manejar el cáncer de vejiga invasivo no muscular, incluida la perspectiva del paciente. (Non-Muscle Invasive Bladder Cancer Patient Guide) … more

Non-Muscle Invasive Bladder Cancer Punjabi

ਨੌਨ-ਮਸਲ ਇਨਵੇਸਿਵ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨੌਨ-ਮਸਲ ਇਨਵੇਸਿਵ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਦਾਨ, ਸਕਰੀਨ, ਇਲਾਜ਼, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬµਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (Non-Muscle Invasive Bladder Cancer Patient Guide)… more

Muscle Invasive Bladder Cancer Punjabi

ਮਸਲ ਇਨਵੇਸਿਵ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਸਲ ਇਨਵੇਸਿਵ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਦਾਨ, ਸਕਰੀਨ, ਇਲਾਜ਼, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬµਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (Muscle Invasive Bladder Cancer Patient Guide)… more

nMIBC Hindi

मांसपेशियों में प्रवेश के बगैर होने वाले ब्लैडर कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए गाइड

मरीज के लिए योजनाओं सहित मांसपेशियों में बिना प्रवेश से होने वाले ब्लैडर कैंसर का पता लगाने, उपचार और प्रबंधन। (Non-Muscle Invasive Bladder Cancer Patient Guide)… more

Muscle Invasive Bladder Cancer Hindi

मांसपेशियों में प्रवेश से होने वाले ब्लैडर कैंसर के मरीजों के लिए गाइड

मरीजों के संदर्भ में योजनाओं सहित मांसपेशियों में प्रवेश से होने वाले ब्लैडर कैंसर को पता लगाने, उपचार और प्रबंधन के तरीके। (Muscle Invasive Bladder Cancer Patient Guide)… more