Urology Health - Educational Materials

Advertisement

Centro de recursos Patient Magazine Podcast Find a Urologist Donate
Filtered by: Kidney Cancer Arabic

Vietnamese Kidney Masses

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân ung thư thận

Hướng dẫn này sẽ cho bạn biết về ung thư thận và các bước tiếp theo mà bạn có thể thực hiện nếu một khối u hình thành trong cơ thể của bạn. (Kidney Cancer Patient Guide)… more

Arabic Kidney Masses and Localized Kidney Tumors

الكتل الكلوية وأورام الكلى الموضعية

دليل حول كيفية تشخيص الكتل الكلوية ومعالجتها وإدارتها، بما في ذلك وجهة نظر المرضى.… more