Urology Health - Hướng dẫn dành cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển

Advertisement

Centro de recursos Patient Magazine Podcast Find a Urologist Donate

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển

Khi ung thư xâm lấn ra ngoài tuyến tiền liệt hoặc tái phát sau khi điều trị sẽ được gọi là ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển. Hiểu được bản chất của bệnh, làm sang tỏ các thắc mắc có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp. (Advanced Prostate Cancer Patient Guide)