Urology Health - Hướng dẫn cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm

Advertisement

Centro de recursos Patient Magazine Podcast Find a Urologist Donate

Hướng dẫn cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm

Hướng dẫn cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm

Hướng dẫn cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm

Ung thư tuyến tiền liệt phát triển khi các tế bào bất thường hình thành và phát triển trong tuyến tiền liệt. Hiểu được bản chất của bệnh, làm sang tỏ các thắc mắc có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp. (Early-stage Prostate Cancer Patient Guide)