Urology Health - Educational Materials

Advertisement

Centro de recursos Patient Magazine Podcast Donate

Attention: Restrictions on use of AUA, AUAER, and UCF content in third party applications, including artificial intelligence technologies, such as large language models and generative AI.
You are prohibited from using or uploading content you accessed through this website into external applications, bots, software, or websites, including those using artificial intelligence technologies and infrastructure, including deep learning, machine learning and large language models and generative AI.

Arabic Premature Ejaculation

دليل المرضى للقذف المبكر

شرحٌ مفصل للقذف وكذلك أسباب سرعة القذف وتشخيصها وعلاجها والوقاية منها.… more

Arabic Interstitial Cystitis

دليل المرضى لالتهاب المثانة الخلالي

يوفر معلومات حول متلازمة آلام المثانة/التهاب المثانة الخلالي بالإضافة إلى نظرة عامة على الجهاز البولي.… more

Arabic Testosterone Therapy

دليل المرضى للعلاج بالتستوستيرون

قم بتنزيل دليل المرضى هذا للحصول على معلومات عما يحتاج المرضى إلى معرفته حول علاج التستوستيرون. (Testosterone Therapy Patient Guide)… more

Arabic Non-Muscle Invasive Bladder Cancer

دليل المرضى لسرطان المثانة غير المنتشر إلى العضلات

كيفية تشخيص سرطان المثانة غير المنتشر إلى العضلات وعلاجه وإدارته، بما في ذلك وجهة نظر المرضى.… more

Arabic Muscle Invasive Bladder Cancer

دليل المرضى لسرطان المثانة المنتشر إلى العضلات

كيفية تشخيص سرطان المثانة المنتشر إلى العضلات وعلاجه وإدارته، بما في ذلك وجهة نظر المرضى.… more

Arabic Erectile Dysfunction

دليل المرضى لعلاج خلل الانتصاب

كتيب يعطي المرضى لمحة عامة عن أعراض خلل الانتصاب وأسبابه وتشخيصه وعلاجه. ويتضمن الكتيب قسمًا لتدوين الملاحظات… more

Vietnamese NMIBC

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân ung thư bàng quang không xâm lấn cơ (UTBQ KXLC)

Ung thư bàng quang thường xuất phát từ lớp niêm mạc lót trong lòng bàng quang. (Non-Muscle Invasive Patient Guide)… more

Vietnamese Muscle Invasive Bladder Cancer

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ BÀNG QUANG XÂM LẤN CƠ (UTBQ XLC)

Tài liệu hướng dẫn này sẽ nói cho bạn về UTBQ XLC và những gì bạn có thể làm để đối mặt với căn bệnh này. (Muscle Invasive Patient Guide)… more